Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012

Έτσι βούλιαξαν τον ΕΔΟΕΑΠ

Του Νίκου Καρούτζου

Τα ομόλογα και η εν κρυπτώ ρευστοποίηση της θέσης του ΕΔΟΕΑΠ στο κοινό κεφάλαιο των ασφαλιστικών ταμείων είναι η κορυφή του παγόβουνου των όσων συμβαίνουν στο ασφαλιστικό ταμείο των εργαζόμενων στον Ημερήσιο Τύπο, τον ΕΔΟΕΑΠ.

Και αυτό διότι μια σειρά στοιχείων από αυτά που δίνει η διοίκηση θέτουν σωρεία ερωτημάτων για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου στο οποίο από τη μια κόβονται παροχές και από την άλλη εμφανίζονται δαπάνες που ξεφεύγουν από την κοινή λογική.

Για παράδειγμα στον απολογισμό της χρήσεως 2011 εμφανίζεται κονδύλι δαπανών που αφορά στις αποδοχές προσωπικού του Οργανισμού ύψους 7,756 εκ Ευρώ και αμέσως μετά σε άλλο πίνακα με τον προϋπολογισμό του 2012 το ίδιο κονδύλι για το 2011 είναι ύψους 8,074 εκ Ευρώ.

Πέρα από τη ζήτημα αξιοπιστίας που εγείρει η διαφορά των μεγεθών για την ίδια δαπάνη η ανάλυσή της προκαλεί σοκ.......Ειδικότερα αν ληφθεί υπό όψιν ότι ο ΕΔΟΕΑΠ εξυπηρετεί 20.000 ασφαλισμένους τότε το μέσο κονδύλι για μισθούς του προσωπικού είναι περί τα 400 Ευρώ ανά ασφαλισμένο.

Αν ληφθεί υπό όψιν ότι η επίσκεψη τιμολογείται από τον ΕΔΟΕΑΠ πλέον στα 25 Ευρώ τότε η δαπάνη μόνο για μισθούς αντιστοιχεί σε 18 επισκέψεις το χρόνο ανά ασφαλισμένο και συνολικά 360.000 ιατρικές επισκέψεις ετησίως. Αυτό σημαίνει χωρίς τις αργίες 1000 επισκέψεις την ημέρα και με τις αργίες και τα σαββατοκύριακα όπου ο ΕΔΟΕΑΠ είναι κλειστός!!! 1200 επισκέψεις την ημέρα.

Το ιατρικό προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ περιλαμβανόμενων των οδοντιάτρων δεν υπερβαίνει τα 45 άτομα τα οποία εργάζονται το πολύ 5 ώρες την ημέρα. Αν υποτεθεί ότι ο κάθε ένας μπορεί να εξετάσει το μέγιστο των 4 ασθενών την ώρα τότε σε κάθε γιατρό αντιστοιχούν 20 ασθενείς την ημέρα και συνολικά περί τις 900 ιατρικές εξετάσεις.

Από αυτά και μόνο καθίσταται σαφές το υπέρογκο κόστος στο οποίο δεν έχουν υπολογιστεί άλλες δαπάνες που ανεβάζουν το κόστος πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα ύψη. Και όλα αυτά όταν μιλάμε για μια πρωτοβάθμια περίθαλψη που λειτουργεί το μισό 24ωρο και όχι τα Σαββατοκύριακα.

Κατά τα λοιπά η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ κόβει παροχές όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που κοστίζουν 1,7 εκ Ευρώ το χρόνο και την ίδια στιγμή έχει προχωρήσει σε ανακαινίσεις κτιρίων, κατασκευές γυμναστηρίων και άλλου τέτοιου είδους «επενδύσεις» που το 2012 έχουν εκτινάξει τα «διάφορα έξοδα» σε 4,07 εκ Ευρώ από 1,59 εκ Ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Φυσικά σε όλο το πανόραμα της αδιαφανούς διαχείρισης θα πρέπει να προστεθούν και ερωτήματα όπως:

Γιατί τα μετρητά του ταμείου είναι κατατεθειμένα σε σημαντικό ποσοστό σε λογαριασμούς όψεως πράγμα που απαγορεύεται από το νόμο και γιατί το μέσο επιτόκιο είναι της τάξεως του 2% όταν για ποσά δεκάδων χιλιάδων και όχι εκατομμυρίων οι τράπεζες δίνουν επιτόκια που υπερβαίνουν το 7%.
Γιατί τα ίδια ομόλογα του ταμείου φυλάσσονται από ιδιωτική τράπεζα η οποία εισπράττει αμοιβή ενώ θα μπορούσαν να φυλάσσονται από την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία δεν χρεώνει αμοιβή στα ασφαλιστικά ταμεία;

(αναδημοσίευση από το AXIAplus)